Vår förskola

Barn som bakar på förskolan.

Verksamhet

Förskolans verksamhet startades 1982, som nu huserar på bottenvåningen av vår huvudbyggnad. Idag går runt 35 barn på förskolan, de är fördelade på två avdelningar. “Lilla Urfjäll” är en småbarnsavdelning med barn 1-3 år. På “Stora Urfjäll” går barn i åldrarna 3-5 år. Lokalerna är hemtrevliga enligt sann Montessorianda med kakelugnar, högt till tak och äkta träparkett. Möblerna är anpassade efter barnens storlek, även diskbänk och hyllor. Material som barnen arbetar med finns tillgängligt på deras nivå. Lunch levereras av Kungsängens Golfklubb och serveras på respektive avdelning.

En dag på Urfjäll

Montessoriförskolan låter alltid barnet själv välja sysselsättning. Vi vet att man lär så mycket bättre när man är nyfiken och verkligen har lust. Det är pedagogens uppgift att observera varje enskilt barns behov och egenskaper och utifrån det erbjuda stimulerande aktiviteter. Varje barn som får denna chans, har oanade resurser att både vilja och kunna. På förmiddagarna har barnen montessoripass och “arbetar” barnen med olika övningar t.ex. att måla, räkna, sy, enkla skrivövningar, tvätta, diska mm. Det är inte ett arbete med den vuxnes känsla av krav och förväntningar, utan ett arbete med barnets glädje, att lära och prova på. Hela eftermiddagen vistas barnen utomhus. Vår fantastiska gård ger barnen rika möjligheter till frisk luft, rörelse och social gemenskap.

Pedagogik

Pedagogernas arbete har montessoripedagogiken som grund. Maria Montessoris motto: “Hjälp mig att hjälpa mig själv” finns pedagogerna nära till hands för att utmana och stimulera barnens lärande och utveckling. Miljön är tillgänglig och inbjudande för att öka förutsättningarna för självständighet och motivation. Genom inne- och utelek, gemensamma samlingar, arbete med montessorimaterial och annat praktiskt arbete får barnen utveckla förmågor som: turtagning, självständighet, konfliktlösning, samarbetsförmåga och problemlösning.