MA65870201504231429798501aLERpDKqMA65785utsikt mot lillsjon.pngMA65802MA65786sma klasser.pngMA70228MA70238

Den lilla skolan med det stora hjärtat!

Välkommen till den lilla förskolan och skolan på landet. Urfjälls Montessoriskola ligger vackert belägen vid Lillsjön i Kungsängen. Skolans miljö är unik med sina vackra byggnader och den inspirerande trädgården. Verksamheten bedrivs som ett föräldrakooperativ med förskola för barn 1-5 år samt skola F-3 och fritids.

Här finns en mycket god tillgång till grönområden som inbjuder till lek och rörelse och ger stora möjligheter till utomhuspedagogik för barn i alla åldrar. Skolan präglas av en spännande och utmanande lärmiljö, där elevernas egna förutsättningar för utforskande och sökande efter kunskap står i centrum.

En av Urfjälls största styrkor är relationsbyggande, att se varje individ och att skapa trygghet för alla barn. Det finns en stor acceptans för människors olikheter och alla barn får chans att växa och utvecklas utifrån sina möjligheter. 

Montessoripedagogiken grundar sig på en filosofi om alltings samband på jorden och alla individers betydelse. Skolans samtliga verksamheter präglas av montessoripedagogiken som ligger till grund för utvecklingen av självständiga små individer som är engagerade i sina egna liv.

Kunskap, Trygghet, Engagemang och Glädje

Värdeorden Kunskap, Trygghet, Engagemang och Glädje omsätts i handlingar och genomsyrar det dagliga arbetet och samtliga relationer på skolan.

Information & Nyheter

Är ditt barn mellan ett och nio år? Kanske att Urfjäll är något för er! Kontakta oss för ett besök så får ni veta mer om oss. Se även vårt informationsblad. Sjukanmälan

Sjukanmäl ditt barn via Vklass

Övriga funderingar hör av er på:
Skolexp: 070-8833499
Fritids: 070-4833422
Lilla Urfjäll: 073-9818380
Stora och Mellan Urfjäll: 073-9651500Vill du att ditt barn ska få gå på fina Urfjäll?

Snabblänkar

Medlemmar i Svenska Montessoriförbundet

Certifierad Grön Flagg-skola sedan 2012.

Medlemmar i Riksförbundet Idéburen skola för friskolor utan vinstutdelning.

Medlemmar i Friskolornas Riksförbund

Läs mer om vår verksamhet på vår Facebooksida


Omdömen på School parrot