Välkommen till den lilla skolan

med det stora hjärtat!

VÅRA VÄRDEORD

KUNSKAP

GEMENSKAP

TRYGGHET

GLÄDJE

Köanmälan

Välkommen till Urfjäll, den lilla förskolan och skolan

Urfjälls Montessoriskola ligger vackert belägen vid Lillsjön i Kungsängen, Upplands-Bro. Skolans miljö är unik med sina vackra byggnader och den inspirerande trädgården. Verksamheten bedrivs som ett föräldrakooperativ med förskola för barn 1-5 år samt grundskola F-3 och fritidshem.

Här finns mycket god tillgång till grönområden som inbjuder till lek och rörelse och ger stora möjligheter till utomhuspedagogik för barn i alla åldrar. Skolan präglas av en spännande och utmanande lärmiljö, där elevernas egna förutsättningar för utforskande och sökande efter kunskap står i centrum.

En av Urfjälls största styrkor är relationsbyggande, att se varje individ och att skapa trygghet för alla barn. Det finns en stor acceptans för människors olikheter och alla barn får chans att växa och utvecklas utifrån sina möjligheter. Vi är den lilla skolan med det stora hjärtat där du blir accepterad och får utvecklas utifrån den du är.  

Montessoripedagogiken grundar sig på en filosofi om alltings samband på jorden och alla individers betydelse. Skolans samtliga verksamheter präglas av montessoripedagogiken som ligger till grund för utvecklingen av självständiga individer som är engagerade i sina egna liv.

Medlemmar i Riksförbundet Idéburen skola för friskolor utan vinstutdelning.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygds-utveckling.

Urfjälls Montessoriskola har under hösten 2021 genomfört projektet Ännu bättre för varandra. Målet är att öka inkludering tolerans och empati i Upplands-Bro kommun. Projektet skall sprida kunskap om positiva beteendeförflyttningar i ett unikt utbildningskoncept för ändamålet lett av LikaOlika tillsammans med lokala aktörer som Rotary, Företagarna och Bro IK.