Hörnstenar i Montessoripedagogiken

  • Barnet får utvecklas i sin egen takt utifrån sina egna förutsättningar.
  • Barnet får utveckla sin egen kreavitet, lära sig tro på sig själv och sin egen förmåga.
  • Barnet får känna arbetsglädje och tillfredsställelse med att göra saker som känns lärorika och meningsfulla.
  • Barnet uppmuntras till självständigt tänkande och till att ta egna initiativ.
  • Barnet lär sig att ta hänsyn till sin omgivning och att samarbeta med andra.
  • Barnet väljer sin egen aktivitet och arbetar i sin egen takt utan att bli stört och så länge han/hon själv vill.
  • Montessoripedagogiken utgår från att följa barnet och pedagogerna hjälper barnet att hjälpa sig själv.
  • Pedagogerna har djup respekt för barnets inneboende krafter och en övertygelse om att barnets integritet inte får kränkas.

Allt detta är viktigt för att barnen ska utvecklas till harmoniska, initiativrika, kreativa och självständiga vuxna med en stark självkänsla och ett gott självförtroende.