Föräldrakooperativ

Urfjälls Montessoriskola är en friskola vilken drivs som ett föräldrakooperativ av Upplands-Bro Intresseförening för Montessori, UBIM. Föreningens medlemmar utgörs av de föräldrar som har sina barn placerade på förskolan och skolan. Föreningen är politiskt och religiöst obunden och verkar helt enkelt för att skapa den bästa möjliga utbildningsplatsen för våra barn. Vi tror att en lugn och trygg miljö med lite högre lärartäthet är en viktig framgångsfaktor. Vi tror även på att vi som föräldrar föregår med gott exempel genom att engagera oss i skolans skötsel mm.

Bakgrund

UBIM påbörjade sin förskoleverksamhet 1983 av en grupp föräldrar som hade inspirerats av Montessoripedagogiken och ville skapa en skola för detta i Upplands-Bro. Så småningom utvecklades verksamheten till att även omfatta skolverksamhet till och med tredje klass.

Läs vidare om föreningens historia.

Vi hjälper våra barn att hjälpa sig själva

UBIM är en ideell förening med en styrelse som väljs vid årsmötet. Styrelsen utgör skolans huvudman men har delegerat huvuddelen av skolans och skolverksamhetens drift och ledning till rektor. Styrelsen sammanträder en gång per månad och fokuserar på utveckling och förbättring av verksamheten och dess lokaler samt strategisk planering för föreningen och för skolan, förskolan och fritids, samt uppföljning av rektors arbete.

Föreningen har årsmöte en gång per år. Till detta möte kan föreningsmedlemmarna lämna in motioner om frågor och förslag de tycker att styrelsen skall driva under kommande år. Styrelsen tar tacksamt emot idéer och åsikter från föräldrar under hela året. I övrigt har styrelsen mandat att agera relativt fritt utifrån våra stadgar, verksamhetsbeskrivning och arbetsbeskrivning.

Skolan drivs utan vinstintresse där alla medel går till undervisning och skolans lokaler. Medel för förskolan och skolans verksamhet fås av kommunala bidrag kopplat till respektive barn/elev. För att öka mängden medel till förskole- och skolverksamhet så engagerar sig föreningens medlemmar (föräldrarna) en hel del i driften av skolans lokaler, till exempel skolans gård, städning, fönsterputs, trädgård, visst fortlöpande underhåll samt vid behov enklare byggarbeten. Så kan vi hålla dessa kostnader nere och mer medel kan nyttjas för våra barns pedagogiska verksamhet och undervisning. UBIM erhåller också ett visst stöd från en egen vänförening samt vid tillfällen från olika medel ur diverse fonder.

Föreningen har en pedagogisk idé om att undvika att ha barnen alltför länge på skolan. Därav är barnomsorgen normalt öppet något kortare än de kommunala skolorna. Naturligtvis har vi att rätta oss efter kommunens bestämmelser och tillgodoser föräldrars behov av förlängda öppettider vid behov. Idén om att eftersträva något kortare öppettider har också en viss grund i att i stället kunna ha en högre lärartäthet när skolan är öppen.

Att vara förälder och medlem i UBIM är roligt och stimulerande för det innebär en lite större arbetsinsats än vad en normal kommunal skola kräver. Vi tycker att det är mer än värt för våra barns skull. Vi får också bättre kontakt med andra föräldrar, skolans pedagoger och alla barn.

Hjärtligt välkomna till mina barn och barnbarns bästa Urfjälls Montessoriskola.

Irene Seth
Ordförande i UBIM med en helt fantastisk styrelse

Årsavgift UBIM 700 kr per år
Bankgiro: 384-7795 Vänföreningen
Swish-nummer: 1230473868

Dessa årsavgifter är frivilliga med högst uppskattade för att göra skolan, förskolan och fritids ännu bättre.


Ni föräldrar och vårdnadshavare är våra bästa ambassadörer! Berätta gärna om oss för era vänner och grannar. Skriv gärna era omdömen och våra verksamheter på omdömessajten SchoolParrot.