Vanliga frågor

Hur sjukanmäler jag mitt barn?

Sjukanmälan görs på VKlass före kl 08.00. Fyll gärna i en kommentar om sjukdom, det är bra för oss att veta vilka smittor som går.

Hur tar jag mig till Urfjälls Montessoriskola med kollektivtrafik?

Från Kungsängens station tar du buss 555 mot Låssa Kyrka. Kliv av på Vickberga hållplats. Resan tar ungefär 3 minuter.

Från Bro station tar du buss 555 mot Kungsängens station. Kliv av på Vickberga hållplats. Resan tar ungefär 16 minuter.

Vilka öppettider har skolan?

Skolan och fritidshemmet är öppna 06.30 – 17.30.

När kan mitt barn börja på fritidshemmet?

Alla elever som är inskrivna i förskoleklass och grundskola erbjuds fritidshemsplats fram till höstterminen det år de fyller 10 år. Vi erbjuder ditt barn fritidsverksamhet fram till 31 juli det år ditt barn går i åk 3. Mottagande skola erbjuder öppen verksamhet från den 1 augusti. När ditt barn slutar årskurs 3 innebär det att ditt barn kan ha fritidsverksamhet på Urfjäll tom med den 31 juli. Från den 1 augusti tar mottagande skola över fritidsverksamheten.