Uppsägning av plats

För att säga upp din plats på Urfjäll så behöver du fylla i den blankett som hittas i Vklass under Dokument. Finns fler än en vårdnadshavare ska båda vårdnadshavare underteckna uppsägningsblanketten. Blanketten lämnas hos Skolexpeditionen.

Uppsägningstiden är en månad och räknas från den dag uppsägningsblanketten kommit rektor tillhanda. Full avgift betalas under uppsägningstiden även om platsen inte nyttjas.