Regler för kö och antagning

  • Anmälan kan ske tidigast den dag barnet föds.
  • Platserbjudande förutsätter att hemkommunen betalar bidrag för barn som ej är mantalsskrivna i Upplands-Bro kommun.
  • Anmälan ska ske via formuläret på hemsidan eller skriftligen på en blankett som finns att hämta hos skolexpeditionen.
  • Kötid för förskolebarn räknas från den dag köanmälan inkommit till skolan.

Antagning

Antagning sker från 1 års ålder. Förtur gäller om man har syskon på förskolan eller i skolan.

Platserbjudande

När barnet kommer i tur för att få en plats på förskolan eller skolan skickas ett skriftligt platserbjudande. Finns fler än en vårdnadshavare ska båda vårdnadshavare underteckna platserbjudandet.

Tillsynstider

Vid placeringstillfället kommer man överens om vilka tider som ska gälla för barnet/barnen.