Synpunkter

Enligt skollagen ska förskola och skola ha skriftliga rutiner för hur eventuella klagomål ska hanteras.

På Urfjälls Montessoriskola är rutinen:

  1. I första hand ber vi er kontakta berörd personal på skolan vid klagomål.
  2. Om ni efter samtal med berörd personal känner att ni har fortsatta
    klagomål kontaktas rektor.
  3. Efter dessa kontakter så kan man skriftligen skicka klagomål till styrelsen. Det gör man antingen genom att lägga en skrivelse i styrelsens postfack som finns i rektorsflygeln, eller genom att maila till styrelsen på adressen styrelsen@urfjall.se. Klagomålsblanketten hittas i Vklass under Dokument.

    Klagomålet kommer att tas upp på skolans ordinarie styrelsemöte.