Urfjälls Montessoriskola

Vi har Förskoleklass och åk 1-3, i fya ålderhomogena klasser med tillhörande fritidshems. Totalt går ca 65 barn på skolan. Klasserna är små och lärarna är behöriga. 

Undervisningen på Urfjälls montessoriskola bedrivs av kunniga lärare med hög behörighet. Det faktum att eleverna på Urfjäll är få bidrar till en familjär stämning där "alla känner alla". Eleverna på Urfjäll blir sedda för den de är och klimatet eleverna emellan är väldigt tillåtande. Montessoripedagogikens värdegrund är en medveten del av arbetet på skolan. I förskoleklass arbetar vår erfarna Montessoripedagog med Montessorpedagogikens material och arbetssätt. Vår undervisning är välplanerad och anpassad efter de behov och förutsättningar som finns hos eleverna i klasserna. Elevernas erfarenheter och intressen vävs in i undervisningen. Våra väredord Kunskap, Gemenskap, Engagemang och Glädje genomsyrar allt lärande på Urfjäll. I vårt arbete strävar vi efter att ha en hög kompetens på vår personal med en gemensam och väl genomtänkt grundsyn. Vi följer barnen genom förskolan upp till 3:e klass i små grupper där alla barn blir sedda, vilket ökar förutsättningarna för att alla barn ska känna sig trygga.

Skolan är öppen kl 6.30-17:30. Urfjäll tillämpar kommunens maxtaxa för förskola och fritidsverksamhet. Lunchen tillagas av Kungsängens golfrestaurang och serveras i respektive klassrum ca 11.00. Mellanmål ordnar vi själva i skolans kök, det serveras även det i klassrummen. En stor del av året intas mellanmålet utomhus när vädret lämpar sig för detta.

Vår utemiljö, en gammal uppvuxen inspirerande trädgård, lockar till både lek och lärande vilket vi tar med oss in i vår unika innemiljö med anor från 1700-talet. Det är lätt att bli inspirerad i denna mysiga miljö med naturen inpå knuten. Eleverna leker verkligen på vår skolgård.

Skolan drivs som ett föräldrakooperativ genom föreningen Upplands-Bro Intresseförening för Montessori (UBIM). Alla föräldrar på skolan är aktiva i föreningen på olika sätt. Engagemang är ett tydligt ledord för alla föräldrar på skolan. Genom att acceptera en plats på förskolan har man accepterat att aktivt och engagerat delta i de arbetsgrupper och i det styrelsearbete som bedrivs. Medlemskap i föreningen är frivillig för familjer med barn på förskola, i förskoleklass- och årskurs 1 -3. Medlemsavgiften är för närvarande 500kr/år och pengarna går oavkortat till att utveckla verksamheten och skolgården.

Målsättning

Alla barn ska ges möjlighet att lyckas och känna att de kan och att deras arbete duger. Vi vill motivera eleverna och väcka deras intresse för livslångt lärande. Vi anpassas arbetssätt, aktiviteter och uppgifter efter elevernas mognad, kunskapsnivå och intresse. Vi vill stärka barnens självförtroende och kreativitet.

Arbetssätt

Vi tror på ett strukturerat lärande där eleverna får möjlighet att utveckla sina förmågor på ett sätt som passar varje individ. Vi arbetar utefter Maria Montessoris tankar om barns utveckling och behov. Vi följer självklart läroplanen LGR 11 och andra styrdokument och lagar som styr svenska grundskola.

Hörnstenar i detta synsätt är:

  • Hjälp mig att hjälpa mig själv
  • Självständighet, samarbete, hänsyn och frihet
  • Filosofin om alla individers betydelse och alltings samband på jorden
Mer om montessoripedagogik
 

F - åk 3

Den unika skolgården med stora möjligheter att följa naturens olika skiftningar är ett naturligt inslag i undervisningen. Vi strävar mot en ekologisk medvetenhet och en god natursyn hos både barn och vuxna. Vår strävan är också att ge eleverna tydliga normer och tid till diskussion om etik.