Kontaktpersoner

Rektor och administration

Jessica Ouahchi Rektor 070-88 46 118
Ann-Lis Jorpes Skolexpedition 070-88 33 499

Styrelsen

Styrelsen
styrelsen@urfjall.se
Iréne Seth: Ordförande
Charlotte Falck: Ekonomiansvarig
Tibor Major: Fastighetsansvarig
Jessica Ouahchi: Rektor
Sophie Tärnström: Kvalitetsansvarig
Julia Nordqvist: Informationsansvarig

Lilla, Mellan & Stora Urfjäll

Lilla Urfjäll 073-98 18 380
Jonna Nordh
Loke Ouahchi

Stora Urfjäll 073-96 51 500
Therése Hellmark Arbetslagsledare
Selene Cadavid Eliasson
Anne Liljeblad
Nadiah Leonardsson
Nada Fadhil Abbas
Hussein Ahmed
Ylva Henriksson

Skola

Ann-Lis Jorpes Arbetslagsledare
Maha Rasul Salim
 Förskoleklass
Erica Ellestrand Åk 1
Emma Alvenmod Åk 2
Miili Tornberg Åk 3
Marie Hakorinne Specialpedagog
Zita Kadar resurs

Fritidshemmet

Fritidshem: 070-4833422 
Jonathan Jarmuchowicz Arbetslagsledare 
Gunilla Hast
Ronja Bergman
Linda Marschall
Maria Bredin

Skolhälsan

08-92 85 84
Tingsvägen 19
191 61  SOLLENTUNA
info@skolhalsan.se
Skolsköterska Emma Nodby
Inga Erlander- Skolläkare 
Skolpsykolog nås via Sollentunahälsan.
Tor Arne Utner - Kurator 

Kök/Städ

Narengi Akbari

Sjuk- och frånvaroanmälan

Sjukanmäl ditt barn via Vklass