Kontaktpersoner

Rektor

Jessica Gärdebring
070-8846118

Administration

Ann-Lis Karlström (Skolexpedition) 070-8833499
Irène Seth (Styrelsens ordförande)
Urfjälls styrelse

Lilla, Mellan & Stora Urfjäll


Lilla Urfjäll 073-9818380
Charlotta Lassus 
Nadiah Leonardsson

Mellan Urfjäll 073-9651500
Anna-Karin Engström
Therése Hellmark
 Arbetslagsledare

Stora Urfjäll 073-9651500
Ellinor Ekström 
Shaveen Ibrahim

Skola

Maha Rasul Salim (Förskoleklass)
Alexandra Expert (Åk 1)
Lina Cronstedt 
(Åk 2)
Emma Alvenmod (Åk 3)
Marie Hakorinne (Åk 3 och specialpedagog)

Miili Tornberg, föräldraledig


Fritids/Skolresurser

Fritids: 070-4833422 
Fariba Samimi
 (Arbetslagsledare)
Gunilla Hast
Måns Filipsson
Maria Bredin

Sjuk och Frånvaroanmälan

Sjukanmäl ditt barn via Vklass

Övriga frågor:
Skolexp: 070-8833499
Fritids: 070-4833422
Lilla Urfjäll: 073-9818380
Stora och Mellan Urfjäll: 073-9651500

Skolhälsan

08-92 85 84
Tingsvägen 19
191 61  SOLLENTUNA
info@skolhalsan.se
Jenny Ahlkrona - Skolsköterska 
Inga Erlander- Skolläkare 
Skolpsykolog nås via Sollentunahälsan.
Tor Arne Utner - Kurator 

Kök/Städ/Vaktmästeri

Gabriel Seth
Narengi Akbari