Fritids

Läsåret 19/20 går så gott som alla elever från F-klass till åk 3 på Urfjälls fritidshem. Fritidsverksamheten tar vid då skolan slutar. Barnen kommer olika tider beroende på när resp. klass slutar. Mellanmålet serveras efter skolans slut.

Våra mål är att:

 • barnen ska känna sig trygga.
 • det ska vara roligt på fritids.
 • erbjuda och stödja barnen att prova på olika aktiviteter.
 • barnen ska lära sig ta ansvar för sina egna, andras och skolans saker.
 • stärka varje barns självkänsla.
 • lära sig att respektera varandra.
 • fungera i grupp och samarbeta.
 • att lära sig lösa konflikter.

Respekt och trygghet är Montessoripedagogikens nyckelord. Med hänsyn till dessa:

 • lyssnar vi på varandra, försöker förstå och uppskatta varandras styrkor, svagheter och olikheter.
 • värnar vi om varandra, skolans miljö, egna och andras tillhörigheter.
 • hjälps vi åt att lösa konflikter och ingriper mot alla former av kränkande behandling.
 • arbetar vi alla för att skapa en god arbetsmiljö.

Konflikthantering:

 • Vid bråk försöker personalen få barnen att se saken ur bådas synvinkel.
 • Vi hjälper barnen att sätta ord på känslor och att lyssna på varandra.
 • Vid samlingar lär barnen känna varandra, visa hänsyn och vänta på sin tur.
 • Alla barn ska ha möjlighet att vara med i leken.
 • Vi följer konsekvenstrappan.

Fritidshemmet präglas av Montessoris hjälp mig att göra det själv. Detta innebär att barnet är med av egen vilja och för sin egen skull. Barnet väljer sin aktivitet, genomför den samt avslutar den. Detta sker i samspel och med hänsyn till övriga barn och personal.

Fritidshemmet erbjuder ett antal aktiviteter under veckan, men man kan också välja fri lek tillsammans med kamraterna.

Fri lek: här får barnet tid och rum för fri lek tillsammans med sina kamrater och vuxna. Barnet har möjlighet att till exempel leka teater, rollekar, läsa, spela på datorn, spela sällskapsspel, lyssna på musik , byggleka, leka ute m.m.

Pyssel och skapande aktiviteter, stimulerar kreativiteten och samarbetet. Barnen hjälper och uppmuntrar varandra. Barnen får tillfälle att pröva på att jobba med olika material och metoder. Traditionsbundet pyssel gör vi till exempel vis till julen och påsken.

Dagens lek är ett sätt att tillfredsställa barnens stora rörelsebehov. Det finns en vuxen utomhus som leder ”Dagens lek . Barnen får gärna själva komma med tips och idéer. Att ha en utelek som alla kan vara med på stimulerar inte bara barnens rörelsebehov, utan också den gemensamma känslan att leka tillsammans.


Lovdagar: då erbjuds olika aktiviteter för de barn som är på Urfjäll under lovet.