Kontaktpersoner

Rektor

Jessica Gärdebring
070-8846118

Administration

Ann-Lis Karlström (Skolexpedition)
070-8833499
Elin Hinas (Styrelsens ordförande)

Lilla & Stora Urfjäll

Jenny Stensli  (Arbetslagsledare)

Lilla Urfjäll 073-9818380
Charlotta Lassus 
Shaveen Ibrahim


Stora Urfjäll 073-9651500
Anna-Karin Engström 
Ellinor Ekström 
Cecilia Björkvall 
Jenny Stensli
Ester Osmani
Nadiah Leonardsson

Skola

Ann-Lis Karlström (Arbetslagsledare)
Maha Rasul Salim (Förskoleklass)
Lina Cronstedt  (1:an)
Marie Hakorinne (2:an)
Ann-Lis Karlström  (3:an)
Fritids/Skolresurser

Fritids: 070-4833422 
Fariba Samimi
 (Arbetslagsledare)
Gunilla Hast
Måns Filipsson
Maria Bredin

Sjuk och Frånvaroanmälan

Sjukanmäl ditt barn via Vklass

Vill du komma i kontakt med oss går det bra att smsa oss på:
Skolexp: 070-8833499
Fritids: 070-4833422
Lilla Urfjäll: 073-9818380
Stora Urfjäll: 073-9651500

Skolhälsan

08-92 85 84
Tingsvägen 19
191 61  SOLLENTUNA
info@skolhalsan.se
Britt Sahlström - Skolsköterska 
Inga Erlander- Skolläkare 
Skolpsykolog nås via Sollentunahälsan.
Tor Arne Utner - Kurator 

Kök/Städ/Vaktmästeri

Gabriel Seth
Narengi Akbari