201501081420714891ahbjFjMR201501081420714896GPbs3fKT201501081420719853FEc9nkoX201504231429798155ms7FoGW6.jpeg20150429143030210026s7RrxE

Urfjälls Montessoriskola

Urfjälls Montessoriskola ligger vackert belägen vid Lillsjön i Kungsängen. Skolans miljö är unik med sina vackra byggnader och den inspirerande trädgården. Verksamheten bedrivs som ett föräldrakooperativ med förskola för barn 1-5 samt skola F-5 (kommer till LÅ 18/19 bli F-3) och fritids.

Här finns en mycket god tillgång till grönområden som inbjuder till lek och rörelse och ger stora möjligheter till utomhuspedagogik för barn i alla åldrar. Skolan präglas av en spännande och utmanande lärmiljö, där elevernas egna förutsättningar för utforskande och sökande efter kunskap står i centrum.

Montessoripedagogiken grundar sig på en filosofi om alltings samband på jorden och alla individers betydelse. Skolans samtliga verksamheter präglas av montessoripedagogiken som ligger till grund för utvecklingen av självständiga små individer som är engagerade i sina egna liv.

Trygghet, Engagemang och Glädje

Värdeorden Trygghet, Engagemang och Glädje omsätts i handlingar och genomsyrar det dagliga arbetet och samtliga relationer på skolan.

Vill du att ditt barn ska få gå på fina Urfjäll?

Logga in

Personal

Förälder

Vklass

Om ni har problem med inloggningen skicka mail till skolexp@urfjall.se.

Medlemmar i Riksförbundet Idéburen skola för friskolor utan vinstutdelning.

Medlemmar i Svenska Montessoriförbundet

Certifierad Grön Flagg-skola sedan 2012.